Gŵyl Delynau Cymru 2019

 

17 + 18 Ebrill 2019

Cyngherddau, Dosbarthiadau, Gweithdai

 

Llywydd: Osian Ellis
Cyfarwyddwraig Artistig: Elinor Bennett

Neges gan Elinor Bennett

Cyfarwyddwraig Artistig

Mae’n anodd credu mai hon fydd y ddeugeinfed Ŵyl Delynau flynyddol i mi ei threfnu yn ystod y Pasg – a braf yw cynnig cwrs diddorol dros ben i apelio at delynorion o bob oedran a chyrhaeddiad.

Edrychwn ymlaen at gyngerdd gyda Catrin Finch a gweithdy jazz gyda Monika Stadler, y delynores wych o Awstria sydd wedi dod â chwa o awyr iach a bywyd newydd i fyd y delyn.

Byddwn yn dathlu cyfraniad aruthrol telynorion- gyfansoddwr enwog o Ffrainc i gerddoriaeth a datblygiad y delyn: Henriette Renié, Marcel Tournier, Marcel Grandjany.

Cyngerdd yr Ŵyl

18 Ebrill 2019, 7:30pm, Theatr Galeri Caernarfon

Catrin Finch (Cymru) • Monika Stadler (Awstria)
Côr Telyn Hŷn Gwynedd a Môn • Telynau Clwyd

Edrychwn ymlaen at groesawu’r delynores wych CATRIN FINCH nôl i Ŵyl Delynau Cymru i berfformio rhai o weithiau mawr repertoire y delyn yn rhyngwladol yn cynnwys darnau gan Renié, Tournier, Grandjany a Roussel.

Bydd cyfle hefyd i fwynhau perfformiadau unigryw y delynores MONIKA STADLER sy’n cyfuno arddulliau jazz, gwerin, clasurol a byrfyfyr yn ei chyfansoddiadau sy’n chwa o awyr iach i fyd y delyn.

Tiwtoriaid y Cwrs

  • Elinor Bennett
  • Elfair Grug
  • Dafydd Huw
  • Catrin Morris Jones

Amserlen y Cwrs

Dydd Mercher, 17 Ebrill

9:00am – 9:20am Cyrraedd a Chofrestru (holl aelodau dros 18oed)
9:20am – 9:40am Cyrraedd a Chofrestru (holl aelodau o dan 18oed)
10:00am – 1:00pm Dosbarthiadau
1:00pm – 2:00pm Cinio
2:00pm – 3:30pm Gweithdy Jazz efo Monika Stadler
4:00pm – 5:00pm Dosbarthiadau
6:00pm, Stiwdio 2 Galeri Cystadleuaeth Ymddiriedolaeth Nansi Richards

Dydd Iau, 18 Ebrill

10:00am – 1:00pm Dosbarthiadau
1:00pm – 2:00pm Cinio
2:00pm – 3:30pm Dosbarth Meistr Elinor Bennett
5:00pm Galerïau Galeri: Seiniau dros 40 o delynorion ar galerïau Galeri
6:00pm Cyngerdd Caffi
7:30pm Cyngerdd yr Ŵyl

Diolch i’n Noddwyr yn 2019

 

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!