Cefnogwch ni!

Hoffech chi gefnogi elusen Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru? Ystyriwch gwneud rhodd os gwelwch yn dda.

The Meeting of the Waters
“Cyd-Lifo Drwy Gerdd”

31 Mawrth 2021, 6:00pm

Cyngerdd arbennig o gerddoriaeth Wyddelig gan gyfeillion yr Ŵyl o Ddulyn. Gyda thristwch y bu raid gohirio ymweliad y telynorion ifanc yma i Ŵyl Delynau Cymru yn 2020, oherwydd y pandemig. Rydym yn falch iawn o gael rhannu’r perfformiad rhithiol yma efo chi eleni i ddangos fod cerddoriaeth yn parhau i’n huno yn y cyfnod heriol yma. Hyfforddir y telynorion ifanc gan ddwy delynores wych o Iwerddon – Denise Kelly a Clíona Doris.

 

 1. The Star of Munster – trad. arranged by Grainne Hambly
 2. Unity – composed by Luke Webb
 3. Planxty Charles Bunworth & Rose and Kathleen’s Slip Jig – composed by Liz Carroll and arranged by Grainne Hambly
 4. Jump the Broom – composed by Damien Mckee and arranged by Gráinne Meyer
 5. Luke Skywalker walks on Sunshine – composed by David Stone and arranged by Gráinne Meyer
 6. An Cruitire – composed by Michael Rooney
 7. Molly MacAlpin – composed by William Connellan (17th Century), arranged by Aoibheann Galvin
 8. The Old Flail – composed by Vincent Broderick and arranged by Kieran Hanrahan & Odhrán Ó’ Cassaide
 9. Toureendarby – trad. arranged by Luke Webb
 10. The Munster Polka – trad. arranged by Luke Webb
 11. Feels like Summertime – composed by Luke Webb
 12. Chasing Time – composed by Kara Lord Bissett & Luke Webb
 13. Freedom’s Call – composed by Luke Webb

Bydd y fideo ar gael i wylio ar ôl 6pm ar ddydd Mercher, 31.3.21 Nid oes angen prynu tocyn gwylio ond byddwn yn croesawu rhoddion.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!