Datganiad parthed Gŵyl Delynau Cymru 2020

Gyda chalon drom yr ydym yn rhoi gwybod i chi bod rhaid gohirio Gŵyl Delynau Cymru oedd i fod i’w chynnal o’r 8-9 Ebrill oherwydd y sefyllfa gyda’r feirws Covid-19. Fodd bynnag rydym yn benderfynol mai ail-drefnu ac nid canslo fyddwn i a byddwn mewn cysylltiad efo chi yn fuan iawn efo manylion pellach gan obeithio y byddwch yn awyddus i ymuno efo ni ar y dyddiad newydd ymhellach ymlaen yn y flwyddyn. Os na fyddwch yn gallu, yna wrthgwrs byddwn yn trefnu ad-daliad i’r rhai sydd wedi cofrestru neu brynu tocynnau. Ond gofynnwn i chi fod yn amyneddgar am y dyddiau nesaf gan ein bod yn gorfod gohirio / addasu ein rhaglen waith gyfan ar hyn o bryd ac addasu i weithio fel staff o’n cartrefi. Yn y cyfamser daliwch i ymarfer a cadwch lygad ar dudalen Facebook yr Ŵyl / Canolfan Gerdd William Mathias lle byddwn yn postio fideos ag ati yn yr wythnosau nesaf i godi calon pawb.

Cofion gorau,
Elinor, Meinir a’r tîm

Rhaglen

Mae tocynnau ar gyfer digwyddiadau’r Ŵyl yn cael eu gwerthu gan Swyddfa Docynnau Galeri Caernarfon: 01286 685 222.

Cyngerdd: Cyngerdd Côr Telynau Plant

8 Ebrill 2020, 2:00pm, Galeri Caernarfon

Cyngerdd gan Ensemble Telynau Iau TUDublin ac aelodau’r Cwrs.

Cyngerdd Caffi: Ensemble Telyn Iau TU Dulyn 

8 Ebrill 2020, 5:30pm, Caffi Galeri Caernarfon

Cyngerdd anffurfiol gan Ensemble Telyn Iau TU Dulyn

Cystadleuaeth Ysgoloriaeth Nansi Richards

8 Ebrill 2020, 6:00pm, Galeri Caernarfon

Trefnir y digwyddiad hwn mewn cyd-weithrediad gydag Ymddiriedolaeth Nansi Richards.

Galerïau Galeri!

9 Ebrill 2020, 5:00pm, Galeri Caernarfon

50 telyn o’r Cwrs  yn chwarae gyda’i gilydd.

Cyngerdd yr Ŵyl

9 Ebrill 2020, 7:30pm, Theatr Galeri Caernarfon

Dau o sêr ifanc rhyngwladol: Y delynores wych Gwenllian Llŷr, meistr y delyn Jazz, Ben Creighton-Griffiths a’i fand, Transatlantic Hot Club [Adrien Chevalier (Ffidil) Ashley John Long (Bas Dwbl)]. Hefyd i gynnwys perfformiadau gan Gôr Telynau Gwynedd a Môn a Telynau Clwyd Hŷn.

[wmts id="4867"]
Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!