Paul Dooley yw prif ladmerydd ar ffurf a hanes y delyn hynafol  Wyddelig. Mae’n  canu telyn gyda thannau metel, yn chwarae gyda’i ewinedd ac yn  distewi sain tannau di-angen gyda blaenau ei fysedd. Mae ei repertoire yn cynnwys cerddoriaeth ddawns draddodiadol o Iwerddon, a ddysgodd yn bennaf oddi wrth chwaraewyr traddodiadol offerynnau eraill. Treuliodd y degawdau diweddar yn gweithio ar lawysgrif enwog Robert ap Huw, y casgliad hynaf o gerddoriaeth y delyn sydd mewn bodolaeth. Cwblhaodd ei astudiaethau PhD ym Mhrifysgol Limerick yn 2017 a theitl ei draethawd yw “Dulliau Tiwnio Telynau yng Nghymru ac Iwerddon yn yr Oesoedd Canol.”

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!