Mae rhaglen y delyn yn y DIT Conservatory of Music and Drama (Dulyn, Iwerddon) yn cwmpasu cerddoriaeth glasurol a/neu gerddoriaeth draddodiadol Wyddelig gyda myfyrwyr yn astudio ar lefel iau, is-radd ac ôl-radd. Mae myfyrwyr yn arbenigo mewn cerddoriaeth glasurol neu Wyddelig drwy Faglor mewn Cerddoriaeth, Baglor mwn Addysg Gerddorol, Meistr mewn Perfformio a rhaglenni doethuriaeth, gan astudio gyda Denise Kelly McDonnell, Clíona Doris a Grainne Hambly. Mae rhaglen y delyn wedi’i llunio er mwyn datblygu sgiliau unawdol ac ensemble, ac mae’r myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ystod eang o ensembles gan gynnwys y Gerddorfa Symffoni, Ensemble Chwyth, Ensemble Cerddoriaeth Draddodiadol Wyddelig, Ensemble Cerddoriaeth Gynnar ac amrywiaeth o ensembles siambr.  109

Mae Ensemble Telyn DIT yn un o’r ensembles mwyaf gweithredol o ran perfformio repertoire glasurol, Gwyddelig a chyfoes dan arweiniad Denise Kelly McDonnell. Cafodd yr ensemble flwyddyn wych yn 2016, gan deithio i’r Alban i berfformio mewn cyngerdd amser cinio yn ystod Gŵyl Delynau Ryngwladol Caeredin, perfformio i EUB Tywysog Cymru yng Nghastell Hillsborough, a pherfformio yng Nghyngerdd ‘Rising Stars’ yr RDS. Yn ogystal, bu’r grwp yn perfformio mewn nifer o ddigwyddiadau yn Nulyn, yn cynnwys perfformiad ar ‘Culture Night’ a digwyddiadau ‘Reflecting the Rising’ y TRÉ.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!