Gŵyl Delynau Cymru 2021

Trosglwyddo’r Awen

30 + 31 Mawrth 2021

Cyfarwyddwr Artistig: Elinor Bennett

Llywydd yr Ŵyl: Osian Ellis
(1928 – 2021)

Digwyddiadau

Dosbarthiadau

Dosbarthiadau

30 / 31 Mawrth 2021

Cyfle gwych i delynorion o safon Gradd 1 i 7 i gymryd rhan mewn dosbarth gyda thelynorion eraill o’r un safon.

Dosbarth Meistr / Sesiwn 1

Dosbarth Meistr Elinor Bennett

30 Mawrth 2021, 4:00 – 5:30pm

Mae Elinor Bennett yn gwahodd telynorion i yrru recordiad o ddarnau ac yn cynnig help wrth eu paratoi a’u dehongli.

Darlith

Darlith: ‘Working with Benjamin Britten’ gan Osian Ellis

30 Mawrth, 7:30pm

Yn ystod Gwyl Delynau 2017, rhoddodd Osian Ellis ddarlith am y cyd-weithio a fu rhyngddo efo a Benjamin Britten.

Webinar-Fforwm

Remembering Osian

30 Mawrth 2021, 8:30pm

(English) Tributes by colleagues and friends.

Dosbarth Meistr / Sesiwn 2

Dosbarth Meistr Elinor Bennett

31 Mawrth 2021, 12:00 – 1:30pm

Mae Elinor Bennett yn gwahodd telynorion i yrru recordiad o ddarnau ac yn cynnig help wrth eu paratoi a’u dehongli.

Perfformiad a Thrafodaeth

Sioned Williams: Myfyrdod ac Ysbrydoliaeth

31 Mawrth 2021, 2:00pm

Teyrnged drwy eiriau a cherddoriaeth, i athrawon telyn ysbrydoledig –  Osian Ellis, Mair Jones ac Ann Griffiths.

Webinar-Fforwm

Cofio Osian

31 Mawrth 2021, 5:00pm

Cyfle i dalu teyrngedau ac i rannu atgofion am y cerddor a’r telynor a fu farw eleni, gyda chlipiau allan o gyfweliad a wnaeth Elinor Bennett gydag Osian Ellis yn ei gartref yn 2016.

Perfformiad Rithiol

The Meeting of the Waters
“Cyd-lifo Trwy Gerdd”

31 Mawrth 2021, 6:00pm

Cyngerdd arbennig o gerddoriaeth Wyddelig gan gyfeillion yr Ŵyl o Ddulyn.

Cyngerdd

Cyngerdd yr Ŵyl

31 Mawrth 2021, 8:00pm

Osian Ellis: Dagrau / Lachrymae
Benjamin Britten: Suite for Harp
Osian Ellis: Clymau Cytgerdd i 2 delyn / Diversions for 2 harps

Neges gan Elinor Bennett

Cyfarwyddwraig artistig

Trosglwyddo’r awen o ganu’r delyn i genhedlaeth newydd yw prif nôd yr Ŵyl rithiol hon.

Bydd yn gyfle i gofio tri o gewri byd y delyn a fu farw’n ddiweddar, ar gân ac ar lafar,  gyda disgyblion a chyfeillion Osian Ellis yn dysgu ac yn perfformio.

Ynghanol trybini Covid, mae’r delyn a’i cherddoriaeth yn codi’r galon ac yn cyfoethogi  bywydau.

Darllen y neges lawn.      

Bywgraffiadau

Elinor Bennett, Elen Hydref

Ann Jones:
Mae’n ddrwg iawn gennym na fydd Ann Jones yn gallu cymeryd rhan yng Ngŵyl Delynau Cymru eleni oherwydd amgylchiadau personol trist. Yn ddiweddar iawn bu farw ei gŵr. Gyrrwn ein cydymdeimlad dwysaf ati hi a’r teulu.

Diolch i’n Noddwyr

 

Caiff Gŵyl Delynau Cymru ei threfnu gan Canolfan Gerdd William Mathias.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn darparu hyfforddiant a phrofiadau cerddorol o safon uchel i bobl o bob oed yn ei chanolfannau yng Nghaernarfon, Dinbych a Rhuthun a thrwy raglen eang o brosiectau addysgol a chymunedol.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!