Gŵyl
Delynau
Ryngwladol
Cymru

1 - 7 Ebrill 2018

Ebrill 1 – 7 , 2018 oedd dyddiadau Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru. Fe’i cynhaliwyd yn Galeri, Caernarfon, i ddathlu penblwydd y telynor Cymreig eiconig, Osian Ellis yn 90 oed a’i gyfraniad gwych i gerddoriaeth dros gyfnod o 70 mlynedd.

 

Cynhaliwyd cyngherddau, cystadlaethau, gwersi hwyliog i ddechreuwyr, dosbarthiadau meistr, arddangosfeydd telynau a llawer o ddigwyddiadau eraill.…

 

Daeth delynorion o bob rhan o’r byd i ymuno yn y dathlu ac i wneud cyfeillion trwy’r dannau’r delyn!

Ein Artistiaid yn 2018

 • Anne Denholm
 • Arfon Gwilym
 • Ben Creighton-Griffiths
 • Blánaid Murphy
 • Cai Fôn Davies
 • Calan
 • Côr Palestrina
 • Dylan Cernyw
 • Dynamic Harps
 • Elinor Bennett
 • Ensemble Cymru
 • Ensemble Telyn DIT
 • Geraint Lewis
 • Glain Dafydd
 • Glian Llwyd
 • Gwenan Gibbard
 • Gwyn Owen
 • Huw Llywelyn
 • Isabelle Moretti
 • Mared Emlyn
 • Mererid Hopwood
 • Nic Gareiss a Maeve Gilchrist
 • Rhys Meirion
 • Siân James
 • Sian Wyn Gibson
 • Sioned Gwen Davies
 • Sioned Webb
 • Sioned Williams
 • Two Blonds and a Harp
 • Valeria Voshchennikova

Canlyniadau’r Cystadlaethau

Dyma ganlyniadau cystadlaethau Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru 2018.

Cystadleuaeth y Pencerdd

1af: Evgeniia Marchenko (Rwsia)
2il: Veronika Lemishenko (Wcraen)
3ydd: Manon Browning (Cymru)

Cystadleuaeth Ieuenctid

Enillwyr tair ysgoloriaeth £1500: Mared Emyr Pugh-Evans (Cymru), Anwen Mai Thomas (Cymru) & Evelien Vaneysendeyk (Gwlad Belg)

Cystadleuaeth Iau

Enillwyr tair ysgoloriaeth £500: Silvia Capé (Yr Eidal), Dasha Rumiantseva (Rwsia), ac Audrey Zhang (UDA).

Cystadleuaeth Cerddoriaeth Byd

1af: Joshua Doughty (Lloegr)
2il: Nora-Elisa Kahl & Patrick Huss (Yr Almaen)
3ydd: Calum Macleod (Yr Alban)

Cystadleuaeth y Ddeuawd

1af: Liliana Safikhanova & Anna Aleshina (Rwsia)
2il: Aaron Ma & Shimeng Sun (Tsieina)

Y Beirniaid

 • Ann Jones
 • Carol McClure
 • Clíona Doris
 • Denise Kelly
 • Elinor Bennett
 • Judith Utley
 • Karen Vaughan
 • Meinir Heulyn
 • Milda Agazarian
 • Nick Capaldi
 • Paul Dooley
 • Rhian Samuel
 • Rhiannon Mathias
 • Sioned Williams
 • Stephen Rees

Diolch i’n Noddwyr yn 2018

Caiff Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru ei drefnu gan Canolfan Gerdd William Mathias.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn darparu cyfleoedd gwerthfawr i fyfyrwyr cerddoriaeth yn ei chanolfannau yng Nghaernarfon, Dinbych a Rhuthun a drwy ei phrosiectau cymunedol drwy Gymru.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!