Cystadleuaeth Pencerdd

(30 oed ac iau)

Cylch 1

Rhaglen gytbwys, hyd at 20’ munud yn arddangos gwahanol arddulliau cerddorol gan gynnwys un o’r canlynol a gyflwynwyd i Lywydd yr Ŵyl, Dr Osian Ellis:

  • Malcolm Arnold: Fantasy for Harp
  • Benjamin Britten: Suite for Harp
  • Alun Hoddinott: Sonata for Harp
  • Paul Patterson: Spiders

Cylch 2

Datganiad dim mwy nag 25 munud o hyd, yn cynnwys:

  • Gwaith newydd gan Gareth Glyn (Ar werth o Curiad neu swyddfa CGWM). (Hyd: 5’50”)

Ni chaniateir ail-adrodd darnau o cylch 1.

Cylch 3 Terfynol         

Perfformiad o:

  • Claude Debussy: Sonata i Ffliwt, Viola a Thelyn
  • Darn hunan-ddewisiad, dim hirach na 15 munud (na berfformiwyd yn y cylchoedd blaenorol)

Gwobrau

Cyntaf: £5,000  (rhoddedig gan Rolant Hughes)
Ail: £2,000
Trydydd: £1000

Beirniaid

Nick Capaldi  (Cadeirydd)
Sioned Williams
Milda Agazarian
Karen Vaughan
Denise Kelly

Cystadleuwyr i fod yn  30 neu lai ar Medi 1af, 2017.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!