Cystadleuaeth Cerddoriaeth Byd

(Unrhyw oedran)

Unawd neu grŵp, gall gynnwys sawl offeryn neu lais / lleisiau ond rhaid cael o leiaf  un telyn. Hyd at 5 aelod. Ni chyfyngir y delyn i’r math Gorllewinol a gall gynnwys telyn  o unrhyw ran o’r byd Kora, Ku-cheng Koto ac yn y blaen.

Cylch 1

Rhaglen o gerddoriaeth hunan-ddewisiad; dim hirach na 20 munud.

Cylch 2

Perfformiad o raglen  20 munud (gall gynnwys ail-adrodd hyd at 5 munud o Gylch 1).

Gwobrau

Cyntaf: £1000
Ail: £750
Trydydd: £500

Beirniaid

Stephen Rees (Cadeirydd)
Paul Dooley
Maeve Gilchrist

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!