Nos Lun y Pasg, Ebrill 2, 2018 | 7:30yh
Eglwys y Santes Fair, Stryd yr Eglwys, Caernarfon

Côr Palestrina, Dulyn  Cyfarwyddwr : Blanaid Murphy
Telynau: Sioned Williams, Anne Denholm

Rutter: Dancing Day
Imogen Holst: Welcome Joy, Welcome Sorrow
Gustav Holst: Rig Veda
Egwyl
Michael Stimpson: “The Drowning of Capel Celyn” (Perfformiad cyntaf yng Nghymru)
Benjamin Britten: A Ceremony of Carols

Tocynnau ar gael rŵan o Swyddfa Docynnau Galeri.

Yn anaml iawn y ceir y fraint o wrando ar berfformiadau o’r gweithiau gwych hyn gan bump cyfansoddwr o Loegr i gôr a thelyn. Bu Imogen Holst, merch y cyfansoddwr Gustav Holst, yn gweithio gyda Benjamin Britten yn Aldeburgh, gan ddod yn gyd-gyfarwyddwr artistig Gŵyl Aldeburgh (gan gyd-weithio hefyd gydag Osian Ellis). Roedd John Rutter yn aelod o’r côr plant a ganodd yn y recordiad cyntaf o waith mawr Britten, The War Requiem yn Eglwys Gaderiol Coventry gyda’r cyfansoddwr yn arwain ac Osian Ellis yn aelod o’r grŵp siambr, y Melos Ensemble. Treuliodd Michael Stimpson ei febyd yn Llundain yn agos at Ysgol St Paul’s, lle ‘roedd Holst yn athro. Ysgrifennodd y pedwar cyfansoddwr weithiau gwych i gorau, er mai i’r delyn yr cyfansoddodd Michael Stimpson ei waith i gofio trychineb Tryweryn. (Addasiad EB).

Bydd y cyngerdd yn agor ar nodyn llawn a llawen yn Dancing Day gan John Rutter ac yn symud i seiniau tynerach yng ngwaith Imogen Holst Welcome Joy, Welcome Sorrow, cyn diweddu’r hanner cyntaf gyda cherddoriaeth wych Gustav Holst o’r Rig Veda. Bydd cerddoriaeth tawel, meddylgar Michael Stimpson yn sicr o daro tant emosiynol, cyn terfynu’r cyngerdd gyda cherddoriaeth wych Britten – Ceremony of Carols. Bydd awyrgylch ac acwstig Eglwys Santes Fair Caernarfon (sy’n dyddio o’r 13ganrif ac yn rhan o furiau’r hen dref) yn leoliad perffaith i’r gerddoriaeth.

Bydd hwn yn gyngerdd corawl teimladwy a disglair iawn.

Hyd y cyngerdd 90 munud yn cynnwys egwyl

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!