Dydd Sul, Ebrill 1 2018 | 8:00yh | Theatr, Galeri Caernarfon

Sioned Gwen Davies (Mezzo-soprano)
Rhys Meirion (Tenor)
Valeria Voshchennikova (Rwsia) Pencerdd 2014
Pedwarawd Llinynnol a Thelynorion CGWM
Côr Telyn Hŷn Gwynedd a Môn
Dawnswyr  Dawns i Bawb

Rhaglen yn cynnwys:
“Osian”

Perfformiad cyntaf o waith cydweithredol newydd gan  Y Prifardd Mererid Hopwood,  gyda cherddoriaeth gan ddwy o gerddorion mwyaf blaenllaw Cymru –  Mared Emlyn a Gwenan Gibbard –  i ddathlu penblwydd Osian Ellis yn 90 oed.

Valeria Voshchennikova

Valeria Voshchennikova

N.B.  Bydd enillydd Cystadleuaeth Pencerdd yng Ngwyl 2014 Valeria Voshchennikova, yn dychwelyd i Gaernarfon i berfformio cerddoriaeth o’i gwlad enedigol, Rwsia.

Tocynnau ar gael rŵan o Galeri Caernarfon.

Cynlluniwyd y cyngerdd  i ddathlu gwaith Osian Ellis fel telynor a chyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Mared Emlyn a Gwenan Gibbard ar farddoniaeth wreiddiol gan y Prifardd Mererid Hopwood. Sioned Gwen Davies (soprano)  a Rhys Meirion (tenor) fydd yn canu’r geiriau, gyda cherddorion o Ganolfan Gerdd William Mathias a dawnswyr o Dawns i Bawb.

Dyma gyflwyniad Mererid Hopwood (prif lun uchod) i’r gwaith :

“OSIAN” Mae naw caniad yn y gerdd. Yn y gyntaf, tywysir y darllenydd o ddydd geni sain i’r eiliadau pan rhoddwyd y gân i’r ddynolryw am y tro cyntaf. Yna, yn lleisiau’r gleiniau glaw a blodau’r drain ac yn alawon y gwynt drwy’r coed, clywir y gân yn galw enw Osian. Gan fenthyg themâu o hen, hen chwedl Osian a Nia Ben Aur, yn yr olgyfa nesaf cawn ddilyn y ceirw drwy’r coed i Dir Na Nog. Yma, gwelwn Nia ar ffurf y fedwen fud, a’r pren a’r tannau’n disgwyl bysedd a dwylo Osian i roi iddi ei chân. Yn y ddeuawd sy’n dilyn, symudwn o guriad tabyrddau tywyllwch i doriad gwawr ac i gân y ’deryn du. Unir Osian a Nia wrth i’r chweched olygfa orlifo yn un fiesta o lawenydd. Mae eu huniad yn esgor ar gân newydd sydd yn ei thro yn rhoi adenydd i’r hen draddodiadau wrth i ni symud drwy olygfeydd 7 ac 8. Cyrhaeddwn olygfa 9, a chawn glywed sut y daeth hi’n amser trosglwyddo’r melodïau newydd hyn i’r cenedlaethau a ddaw.

Gwaith comisiwn gan Ŵyl Delynau Ryngwladol Cymru gan gronfeydd CCC, RVW Trust, PRSF Fondation for Music, Foyle’s, Colwinston Trust.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!