Ymgeisiwch yng Nghystadleuaeth Cerddoriaeth Byd – profiad gwych gyda gwobrau hyd at £1000

Mae Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru yn denu casgliad anhygoel o gerddorion sy’n chwarae ystod eang o gerddoriaeth. Mae Cystadleuaeth Cerddoriaeth Byd yn enghraifft ragorol o natur ryngwladol yr Ŵyl. Dyma hanes dau sydd wedi cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth:

Josh Doughty – Cymru

Dechreuodd Josh chwarae’r Kora (telyn 21 tant o Orllewin Affrica) yn 8 oed gan ddysgu’r offeryn gartref yng Nghymru gyda’i dad. Mae Josh, sy’n 28 mlwydd oed, yn teithio i Orllewin Affrica bob blwyddyn i ddatblygu ei sgiliau ar yr offeryn ac i ddysgu mwy am y Kora.
Mae wedi cael gwersi gan chwaraewyr blaenllaw y Kora, Toumani Diabate a Seckou Keita, gan disgrifio ei brofiad gorau efo’r delyn oedd pan chwaraeodd gyda band Toumani Diabate yn Mali pan oedd yn 18 mlwydd oed.

Tang Pui Man, Frances  (telyn) & Suen Yin Shin, Eunice (soprono) – HONG KONG

Graddiodd Frances o Goleg Cerdd a Dawns Trinity Laban yn Llundain. Erbyn hyn mae Frances yn dysgu’r delyn o’i stiwdio cerdd yn Hong Kong.

Mae ganddi ddiddordeb mewn trefnu ensemble telyn ar gyfer plant ifanc ac mae’n mwynhau canu’r delyn gydag amrywiaeth eang o gerddorion a chantorion. Mae hi hefyd yn mwynhau canu’r delyn gyda Cherddorfa Symffonig Hong Kong.

Mae hi’n cystadlu yng Nghystadleuaeth Cerddoriaeth Byd gyda’r soprano Suen Yin Shin.

Nid yw’n rhy hwyr i ymgeisio yng Nghystadleuaeth Cerddoriaeth Byd. Am fwy o fanylion ewch i’r dudalen cystadlaethau.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!