Bydd grŵp o gerddorion ifanc anhygoel o ddawnus yn perfformio gydag Syr Bryn Terfel yn ei berfformiad cyntaf yn Theatr Bryn Terfel, Pontio gan gynnwys y delynores Glain Dafydd.

Mae gyrfa gerddorol Glain Dafydd yn cynnwys llwyddiannau mewn cystadlaethau megis dod yn ail yng Nghystadleuaeth Delyn Ryngwladol Mosco (adran ieuenctid) a chyrraedd rownd derfynol adran llinynnau cystadlaethau nodedig Cerddor Ifanc y BBC a’r Royal Over-Seas League. Yn nes adref, enillodd gategorïau dan 16 a 21 oed yng Ngŵyl Delynau Rhyngwladol Caernarfon yna daeth yn drydydd yn Arpa Viva Caerdydd. Enillodd y tri Rhuban Glas yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn ogystal ag Ysgoloriaeth Bryn Terfel. Dyfarnwyd Gwobr Dinas Szeged iddi yng Nghystadleuaeth Telyn Ryngwladol Szeged, Hwngari.

Gorffennodd Glain ei hastudiaethau yn yr École Normale de Musique de Paris yn 2015 cyn dechrau cwrs ôl-radd yn yr Academi Gerdd Frenhinol, a graddio gydag anrhydedd. Fel unawdydd, mae Glain wedi perfformio mewn neuaddau megis y Royal Festival Hall, Cadeirlan Dewi Sant, Cranleigh Arts Centre, Amgueddfa Foundling, Llysgennhadaeth Brydeinig ym Mharis a’r Amgueddfa Brydeinig. Mae hi hefyd wedi perfformio yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun, Three Choirs Festival, Gloucester (ffliwt a thelyn) a MusicFest, Aberystwyth. Gyda’r delynores Zita Silva, y maent wedi creu y ddeuawd Delyn “Strings Attached” a pherfformio yn Holywell Venue, Llundain a Neuadd Wigmore, a’i gwahodd i berfformio yn niwrnod agored yr Academi Gerdd Frenhinol yn 2017.

Bu’n chwarae mewn ensembles a cherddorfeydd megis Sinfonia Cymru, Royal Orchestral Society, Cerddorfa Ulysees, Cerddorfa Opera RAM, Cerddorfa Symffoni RAM, Cerddorfa Opera Fulham ac eraill. Ymddangosodd fel unawdydd gwâdd gyda Cherddorfa Siambr yr Undeb Ewropeaidd gan chwarae Consierto Ffliwt a Thelyn Mozart ac mae hi eisoes wedi perfformio nifer o weithiau ar radio a theledu.

Aeth ar daith i UDA fel unawdydd gwadd gyda Chôr Meibion y Penrhyn, gan berfformio yn Vermont, Columbus, Washington a Glen Falls, ac yna gyda’r côr yn un o gyngherddau Pontio. Mae hi ar hyn o bryd yn gweithio gyda “Live Music Now” ac yn gerddor llawrydd yn Llundain.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!