Bydd tocynnau ar gyfer perfformiad cyntaf hir-ddisgwyliedig Syr Bryn Terfel yn Theatr Bryn Terfel, Pontio yn mynd ar werth o 10yb ar Ddydd Mawrth 10/10/2017 ar-lein, dros y ffôn ac o Swyddfa Docynnau Pontio.

Bydd y bas-bariton byd-enwog yn perfformio gyda’r delynores Hannah Stone a chyn-fyfyrwyr Canolfan Gerdd William Mathias, gyrhaeddodd rownd derfynol Ysgoloriaeth Bryn Terfel yr Urdd, i lansio Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru IV (Ebrill 1-7 2018) ar yr union ddiwrnod y bydd Llywydd yr Ŵyl, Dr Osian Ellis CBE, yn dathlu ei ben-blwydd yn 90 oed ar nos Iau, Chwefror 8fed 2018, am 7.30pm.

Bydd Syr Bryn Terfel a’r delynores Hannah Stone yn cyflwyno’r perfformiad cyntaf o Gylch o Ganeuon Gwerin gan Osian Ellis.  Yn perfformio hefyd bydd Glain Dafydd (Telyn) Gwyn Owen (Trwmped), Gwen Elin, (Soprano) a Jâms Coleman (Piano).

Hannah Stone - Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru, Cyngerdd yn Pontio Bangor

Meddai Elinor Bennett, Cyfarwyddwr yr Ŵyl, “Mae’n anodd dychmygu ffordd mwy cyffrous o lansio Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru na chael gwrando ar gyngerdd gan Syr Bryn Terfel, Hannah Stone a phedwar artist ifanc o Gymru – yn Theatr Bryn Terfel ei hun!

“Mae hud a lledrith yn perthyn i’r achlysur gan fod y cyngerdd ar yr union ddiwrnod y bydd Osian Ellis y telynor eiconig, yn 90 oed!  Hudolus fydd cael y perfformiad cyntaf o’r “Cylch o Ganeuon Gwerin” a ysgrifennodd Osian Ellis ar gyfer Bryn a Hannah.

“Gobeithiaf y bydd y cyngerdd yn creu cynulleidfaoedd newydd i’r delyn, ac yn denu llawer i fynychu’r Ŵyl ei hun yn Galeri Caernarfon ar Ebrill 1–7, 2018.”

Ychwanegodd Syr Bryn Terfel, “Am gyffrous. Dwi’n falch iawn ein bod ni wedi dod o hyd i ddyddiad ar gyfer y cyngerdd arbennig yma yn Pontio. Rwy’n edrych ymlaen yn arw i berfformio yn y theatr am y tro cyntaf, mewn cyngerdd i ddathlu’r telynor Osian Ellis, un o gerddorion mwyaf eiconig Cymru.”

Meddai Mario Kreft MBE perchennog Pendine Park, noddwyr y digwyddiad, “Rydym yn falch iawn o noddi’r gyngerdd arbennig hon, yn enwedig gan fod cerddoriaeth a’r celfyddydau yn gyffredinol yn rhan bwysig o’n rhaglen cyfoethogi i gyfrannu at fywydau tros y cenhedlaethau i’n preswylwyr a staff yn Bryn Seiont Newydd Caernarfon a’n cartrefi gofal yn Wrecsam.

“Rwy’n siŵr y bydd hi’n noson i’w chofio, ac yn un fydd yn darparu’r platfform perffaith ar gyfer lansio’r Ŵyl Delynau Rhyngwladol. Edrychwn ymlaen at weithio gyda threfnwyr yr ŵyl.

“Rydym yn cyfri’n hunain yn lwcus iawn i gael y cyfle i wrando ar seren byd-enwog ym mro ei febyd ac mewn theatr fydd yn cyfrannu at greu gwaddol ar gyfer ei dalent eithriadol.”

Meddai Elen ap Robert, cyfarwyddwr artistig Pontio, “Mae’n wych cael y cyfle i gydweithio gyda’r Ŵyl Delynau Rhyngwladol i lwyfannu’r cyngerdd yma fydd yn gweld Syr Bryn Terfel yn perfformio gyda ni yma yn Pontio am y tro cyntaf erioed – mae’n mynd i fod yn ddigwyddiad hanesyddol.”

Bydd tocynnau yn £40 yr un ac ar werth o 10am ar 10/10/2017 o Swyddfa Docynnau Pontio ac ar-lein o www.pontio.co.uk. Bydd uchafswm o 4 tocyn ar gael i’w prynu gan bob unigolyn.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!