Loading...
Hafan 2018-03-15T17:53:56+00:00

0
0
0
0
Diwrnod
0
0
Awr
0
0
Munud
0
0
Eiliad

Ebrill 1 – 7 , 2018 yw dyddiadau Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru. Fe’i cynhelir yn Galeri, Caernarfon, i ddathlu penblwydd y telynor Cymreig eiconig, Osian Ellis yn 90 oed a’i gyfraniad gwych i gerddoriaeth dros gyfnod o 70 mlynedd.

Bydd cyngherddau, cystadlaethau, gwersi hwyliog i ddechreuwyr, dosbarthiadau meistr, arddangosfeydd telynau a llawer o ddigwyddiadau eraill.…

Delynorion – dewch yn llu o bob rhan o’r byd i ymuno yn y dathlu ac i wneud cyfeillion trwy’r dannau’r delyn!

Llywydd: Dr Osian Ellis CBE | Cyfarwyddwraig: Elinor Bennett

Ein Artistiaid yn 2018

Gwenan Gibbard
Harpist
Sioned Webb
Artist
Gwyn Owen
Artist
Two Blonds and a Harp
Artist
Huw Llywelyn
Artist
Valeria Voshchennikova
Telynores
1 2 3 4

Cipolwg

Dathlu Cerddoriaeth Osian Ellis
1 Ebrill, 8:00yh, Galeri Caernarfon

Cyngerdd Corawl
2 Ebrill, 7:30yh, Eglwys y Santes Fair Caernarfon

Cyngerdd: Cylchoedd Cerdd Cymru
3 Ebrill, 7:30yh, Eglwys y Santes Fair

Noson Lawen
4 Ebrill, 8:00yh, Galeri Caernarfon

Cyngerdd Cerddoriaeth Siambr
5 Ebrill, 7:30yh, Galeri Caernarfon

Cyngerdd Gwerin
6 Ebrill, 7:30yh, Galeri Caernarfon

Cyngerdd y Pencerdd
7 Ebrill, 7:30yh, Galeri Caernarfon

> > Y Rhaglen Lawn < <

Gwirfoddoli

Hoffi cerddoriaeth? Mwynhau gwirfoddoli a chyfarfod pobl o bob rhan o’r byd? Yna beth am fod yn ran o Ŵyl Delynau mwyaf y DU?!

Dysgu Mwy

Noddi Tant

Drwy noddi tant byddwch chi’n helpu i ddarparu ysgoloriaeth ar gyfer tri o delynorion ifanc a fydd yn eu helpu i dalu am gyfres o wersi telyn arbenigol.

Mae telyn deires yn cael ei harddangos yn Galeri Caernarfon, a phan dderbynnir rhodd gan gyfrannwr caredig, fe glymir label ar un o’r 90 o dannau gydag enw’r rhoddwr arno.

Dysgu Mwy

Beirniaid

Carol McClure
Rhiannon Mathias
Meinir Heulyn
Judy Utley
Milda Agazarian
Harpist
Stephen Rees
1 2 3