Loading...
Hafan 2018-04-23T15:39:11+00:00

0
0
0
0
Diwrnod
0
0
Awr
0
0
Munud
0
0
Eiliad

Ebrill 1 – 7 , 2018 yw dyddiadau Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru. Fe’i cynhelir yn Galeri, Caernarfon, i ddathlu penblwydd y telynor Cymreig eiconig, Osian Ellis yn 90 oed a’i gyfraniad gwych i gerddoriaeth dros gyfnod o 70 mlynedd.

Bydd cyngherddau, cystadlaethau, gwersi hwyliog i ddechreuwyr, dosbarthiadau meistr, arddangosfeydd telynau a llawer o ddigwyddiadau eraill.…

Delynorion – dewch yn llu o bob rhan o’r byd i ymuno yn y dathlu ac i wneud cyfeillion trwy’r dannau’r delyn!

Llywydd: Dr Osian Ellis CBE | Cyfarwyddwraig: Elinor Bennett

Ein Artistiaid yn 2018

Valeria Voshchennikova
Telynores
Valeria Voshchennikova

Telynores

Cydnabyddir fod Valeria Voshchennikova yn un o delynorion mwyaf dawnus Rwsia ac mae ganddi repertoire glasurol  eang iawn.  Mae’n unawdydd gyda Theatr y Bolshoi ac yn Brif Delynores  Cerddorfa Philharmonig Rwsia ym Moscow. Astudiodd gyda Milda Agazarian yn Ysgol Gerdd Gnessin ac Academi Gerdd Rwsia, gan ennill llawer o wobrau yn genedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys Cystadleuaeth Ryngwladol yr Unol Daleithiau a Gwyl Delynau Ryngwladol Cymru III yn 2014. Mae’r delynores ifanc yn perfformio’n gyson ar lwyfannau cerdd yn Rwsia a thramor a rhoddodd ddatganiad unawdol yng Ngŵyl HarpMasters yn y Swistir ac yn Ngŵyl Camac yn Nancy, Ffrainc.

Dynamic Harps
Dynamic Harps

Côr Telyn cymunedol o Gaerdydd yw Dynamic Harps o ac mae’r safon yn amrywio o ddechreuwyr i safon Gradd 8, gyda phlant ac oedolion hŷn yn mwynhau chwarae gyda’i gilydd.  Mae’r grŵp  cefnogol ac ymroddgar hwn o delynorion brwdfrydig yn cyfarfod yn wythnosol i chwarae amrywiaeth eang o genres: traddodiadol, clasurol, pop, roc, alawon o’r sioeau, cerddoriaeth ffilm, jazz a mwy. Bydd Shelley Fairplay, Cyfarwyddwr y grŵp, yn trefnu caneuon arbennig pan fydd aelodau yn gofyn amdanynt.  Ymhlith yr uchafbwyntiau mae perfformiadau yn Eglwys Norwyeg Bae Caerdydd, Gerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru, a Gŵyl Max Ryngwladol. www.DynamicHarps.co.uk

Gwyn Owen
Artist
Gwyn Owen

Artist

Sioned Williams
Artist
Sioned Williams

Artist

Enillodd ymdriniaeth ddychmygus Sioned o’r delyn gydnabyddiaeth aruchel iddi fel perfformiwr rhyngwladol sydd â  dawn greadigol unigryw ac unigolyddol. Ym mis Ebrill 2018 bydd yn ymddeol fel Prif Delynores Cerddorfa Symffoni’r BBC ar ôl 28 mlynedd hynod lewyrchus yn gweithio gyda chyfansoddwyr ac arweinyddion mwyaf blaenllaw’r byd. Yn enwog am gomisiynu gweithiau newydd, rhoddodd Sioned gannoedd o berfformiadau cyntaf; ymddangosodd yn eang ar radio a theledu, ac enillodd ei recordiadau wobrau di-ri. Bu’r cyrsiau telyn integredig a drefnwyd gan Sioned yn arloesol, ac mae hi’n athrawes angerddol, yn ymchwilydd ac yn ysgolor; yr aelod cyntaf o Gymru ar Fwrdd Cyngres Delynau’r Byd, Llywydd Cymdeithas Telynau Prydain, Cymrawd Emeritus mewn Astudiaethau Telyn yng Ngholeg Trinity Laban, a Chymrawd Ymchwil Anrhydeddus yn yr Academi Gerdd yn Llundain.

Huw Llywelyn
Artist
Huw Llywelyn

Artist

Mae Huw yn denor clasurol proffesiynol a chanddo 15 mlynedd a mwy o brofiad yn y maes. Mae’n gyn aelod o Gorws Opera Cenedlaethol Cymru, a chyn hynny, Glyndebourne Festival Opera. Perfformiodd fel unawdydd mewn nifer o leoliadau enwog, gan gynnwys Neuadd Frenhinol Albert, Tŷ Opera Brenhinol Muscat, Oman a Chanolfan Mileniwm Cymru. Enillodd nifer o wobrau a chystadlaethau anrhydeddus.  Yn 2015 dychwelodd i Ogledd Cymru gyda’i deulu i ganolbwyntio ar waith fel tiwtor llais ar ôl cyrraedd croesffordd yn ei yrfa  lle teimlai’r angen i ymbellhau o fwrlwm perfformio'n llawn amser gyda chwmnïau teithiol.

Blánaid Murphy
Blánaid Murphy

Blánaid Murphy yw un o brif arweinyddion corawl Iwerddon. Bu’n  arwain Côr Palestrin ers 2002. Dyfarnwyd iddi ysgoloriaeth organ i astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt ac wedyn chafodd Radd Meistr yn y Musikhochschule, Stuttgart. Mae ganddi brofiad enfawr fel  gyfarwyddwr corawl, arweinydd, beirniad, ymgynghorydd ac addysgwr. Mae’n cyfarwyddo sawl cor gan gynnwys Côr Plant RTE, Cantorion Bach Dulyn a Chôr DIT Conservatory of Music. Mae’n darlithio ar arwain corawl yn Academi Gerdd Frenhinol Iwerddon. Gwnaeth 6 CD gyda Chôr Palestrina, a’r CD enwog ‘Faith of our Fathers’. Blánaid yw Cadeirydd Ysgol Gerdd Eglwysig Iwerddon (RSCM) a Chyfarwyddwr Cyfres Gyngherddau Eglwys Pro-Cathedral Dulyn.

1 2 3 5

Cipolwg

Dathlu Cerddoriaeth Osian Ellis
1 Ebrill, 8:00yh, Galeri Caernarfon

Cyngerdd Corawl
2 Ebrill, 7:30yh, Eglwys y Santes Fair Caernarfon

Cyngerdd o Ganeuon
3 Ebrill, 7:30yh, Eglwys y Santes Fair

Noson Lawen
4 Ebrill, 8:00yh, Galeri Caernarfon

Cyngerdd Cerddoriaeth Siambr
5 Ebrill, 7:30yh, Galeri Caernarfon

Cyngerdd Gwerin
6 Ebrill, 7:30yh, Galeri Caernarfon

Talwrn y Pencerdd
7 Ebrill, 7:30yh, Galeri Caernarfon

> > Y Rhaglen Lawn < <

Canlyniadau

Dyma ganlyniadau cystadlaethau Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru 2018.

Cystadleuaeth y Pencerdd
1af: Evgeniia Marchenko (Rwsia)
2il: Veronika Lemishenko (Wcraen)
3ydd: Manon Browning (Cymru)

Cystadleuaeth Ieuenctid:
Enillwyr tair ysgoloriaeth £1500: Mared Emyr Pugh-Evans (Cymru), Anwen Mai Thomas (Cymru) & Evelien Vaneysendeyk (Gwlad Belg)

Cystadleuaeth Iau:
Enillwyr tair ysgoloriaeth £500: Silvia Capé (Yr Eidal), Dasha Rumiantseva (Rwsia), ac Audrey Zhang (UDA).

Cystadleuaeth Cerddoriaeth Byd:
1af: Joshua Doughty (Lloegr)
2il: Nora-Elisa Kahl & Patrick Huss (Yr Almaen)
3ydd: Calum Macleod (Yr Alban)

Cystadleuaeth y Ddeuawd
1af: Liliana Safikhanova & Anna Aleshina (Rwsia)
2il: Aaron Ma & Shimeng Sun (Tsieina)

Gwirfoddoli

Hoffi cerddoriaeth? Mwynhau gwirfoddoli a chyfarfod pobl o bob rhan o’r byd? Yna beth am fod yn ran o Ŵyl Delynau mwyaf y DU?!

Dysgu Mwy

Noddi Tant

Drwy noddi tant byddwch chi’n helpu i ddarparu ysgoloriaeth ar gyfer tri o delynorion ifanc a fydd yn eu helpu i dalu am gyfres o wersi telyn arbenigol.

Mae telyn deires yn cael ei harddangos yn Galeri Caernarfon, a phan dderbynnir rhodd gan gyfrannwr caredig, fe glymir label ar un o’r 90 o dannau gydag enw’r rhoddwr arno.

Dysgu Mwy

Beirniaid

Rhiannon Mathias
Rhiannon Mathias

Astudiodd Rhiannon Mathias gerddoriaeth ym Mhrifysgol Surrey (B. Mus), Coleg Sant Ioan, Caergrawnt (M. Phil) a Phrifysgol Reading (PhD), ac mae ganddi brofiad fel siaradwr cyhoeddus a darlledwr. Hi yw awdur llyfr ar gerddoriaeth Elisabeth Lutyens, Elizabeth Maconchy a Grace Williams ac mae’n darlithio ym Mhrifysgol Bangor ar gyfansoddwyr benywaidd yr ugeinfed ganrif, a chyfarwyddodd y Gynhadledd Ryngwladol Gyntaf ar ‘Waith Merched mewn Cerddoriaeth’ yn y Brifysgol y llynedd. Mae Rhiannon yn perfformio mewn deuawd ffliwt a thelyn gydag Elinor Bennett, ac mae hefyd yn Brif Tiwtor y Ffliwt yng Nghanolfan Gerdd William Mathias.

Meinir Heulyn
Meinir Heulyn

Meinir Heulyn yw un o delynorion amlycaf Cymru. Fe’i magwyd yng Ngheredigion a’i gwreiddiau yn ddwfn yn nhraddodiadau Cymru. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd ac aeth ymlaen i astudio’r delyn y Conservatorio yn Genova. Bu’n brif delynores Cerddorfa Opera Genedlaethol Cymru am 30 mlynedd gan berfformio a recordio yn helaeth gydag artistiaid byd enwog. Fe’i cydnabyddir fel un o’r athrawon telyn mwyaf profiadol ac mae’n dysgu’r delyn yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru. O ganlyniad i’w gwaith gyda phobl ifanc, sefydlodd gwmni cyhoeddi Alaw sy’n cyhoeddi cerddoriaeth i’r delyn yn bennaf. Mae ei hun wedi cyhoeddi dros 50 o lyfrau cerddoriaeth i’r delyn.

Judith Utley
Judith Utley

Dechreuodd Judith Utley astudio’r delyn pan yn 12 oed yn Ne Dakota, UDA. Enillodd ei Gradd Cerddoriaeth mewn Perfformio ar y delyn o Brifysgol Gogledd Colorado, gan astudio gyda Suzann Davids, a’i  gradd Meistr Cerddoriaeth o’r Cleveland Institute of Music o dan arweiniad Alice Chalifoux. Cwblhaodd astudiaethau ôl-raddedig a dosbarthiadau meistr gyda Susann McDonald. Wrth weithio gydag ensemble teithiol, cwrddodd Judith â'i gŵr, Paul, a oedd yn genhadwr yn Manila, Philippines. Ar ôl priodi, cawsant eu neilltuo i Bangkok, Gwlad Thai ym 1983. Judith oedd prif delynores Cerddorfa Symffoni Bangkok am 20 mlynedd, ac mae ganddi gyswllt agos iawn â Chanolfan Delyn Tamnak Prathom ers ei sefydlu yn 2002. Ar hyn o bryd mae’n byw yn Chiangmai, ac yn dysgu yng Ngholeg Cerddoriaeth Prifysgol Payap.

Milda Agazarian
Harpist
Milda Agazarian

Harpist

Athrawes y Delyn yn Academi Gerdd Moscow ac Ysgol Gerdd Arbennig Gnessin. Gweithiwr Diwylliannol Blaenllaw Rwsia.  Sefydlydd a Llywydd Cymdeithas Athrawon Telyn Rhyngwladol Rwsia. Aelod o Banel Beirniaid mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol, a llawer o’i disgyblion wedi ennill cystadlaethau pwysig rhyngwladol. Roedd Ms Agazarian yn Westai Anrhydeddus yn y chweched Ŵyl Delynau yn Bloomington UDA ac yn Athro preswyl yn yr Ŵyl Ryngwladol “HarpMasters” yn y Swistir.  Athro Ymweliadol yn yr Academi Gerdd yn Llundain, aelod o Fwrdd Cyngres Delynau’r byd a Sefydlydd a Chyfarwyddwr Artistig Cystadleuaeth Ksenia Erdely yn Rwsia.

Stephen Rees
Stephen Rees

Mae Stephen Rees yn gerddor sydd wedi’i drwytho yng ngherddoriaeth dradodiadol Cymru ers nifer o flynyddoed. Bu’n aelod o’r grwpiau gwerin Ar Log a Crasdant, a bu’n recordio a pherfformio gyda nhw ar hyd a lled Gogledd a De America, Ewrop a’r DU. Roedd yn un o sylflaenwyr y sefydliadau gwerin Clera (1996) a trac (1997), ac mae wedi arwain gweithdai gwerin ar draws Cymru. Rhwng 2006 a 2011, bu’n gyd-gyfarwyddwr cerddorol ar Y Glerorfa (Cerddorfa Werin Cymru). Mae’n ddarlithydd cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor.

Nick Capaldi
Nick Capaldi

Mae Nick Capaldi yn Brif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru ers ei benodi yn 2008.

Cyn hynny, bu'n Gyfarwyddwr Gweithredol Cyngor Celfyddydau De Orllewin Lloegr a Phrif Weithredwr Celfyddydau De Orllewin Lloegr. Fel Cadeirydd Celfyddydau 2000 bu'n arwain prosiectau comisiynu cenedlaethol ar draws Lloegr a gynlluniwyd i ddathlu rôl yr arlunydd. Graddiodd o Ysgol Gerdd Chetham Manceinion, Coleg Brenhinol Cerdd a Prifysgol Dinas Llundain, a dechreuodd gyrfa Nick yn y celfyddydau fel pianydd proffesiynol. Mae ganddo ddiploma cerdd mewn perfformio gan y Coleg Cerdd Brenhinol (DipRCM, ARCM) a’r Academi Gerdd Frenhinol (LRAM). Derbyniodd Nick Ddoethuriaeth Anrhydeddus Celfyddydau i gan Brifysgol Dinas Llundain yn 2016.

1 2 3