Loading...
Hafan 2018-04-23T15:39:11+00:00

0
0
0
0
Diwrnod
0
0
Awr
0
0
Munud
0
0
Eiliad

Ebrill 1 – 7 , 2018 yw dyddiadau Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru. Fe’i cynhelir yn Galeri, Caernarfon, i ddathlu penblwydd y telynor Cymreig eiconig, Osian Ellis yn 90 oed a’i gyfraniad gwych i gerddoriaeth dros gyfnod o 70 mlynedd.

Bydd cyngherddau, cystadlaethau, gwersi hwyliog i ddechreuwyr, dosbarthiadau meistr, arddangosfeydd telynau a llawer o ddigwyddiadau eraill.…

Delynorion – dewch yn llu o bob rhan o’r byd i ymuno yn y dathlu ac i wneud cyfeillion trwy’r dannau’r delyn!

Llywydd: Dr Osian Ellis CBE | Cyfarwyddwraig: Elinor Bennett

Ein Artistiaid yn 2018

Ben Creighton-Griffiths
Artist
Ben Creighton-Griffiths

Artist

Benjamin Creighton Griffiths is an Internationally performing harpist based in Cardiff. Classically trained, Ben is in demand for his Electro-Acoustic Jazz Harp work, covering many different genres and using electronics to create unique performances. Benjamin's International engagements (2008 – 2018) included performances in Brazil, Canada, The Caribbean, Croatia, The Czech Republic, France, Hungary, Italy, Netherlands, Spain, Hong Kong, and the USA. Highlights of 2018 are the Musikene festival in San Sebastián, Spain and tuition in the Camac Netherlands Tour. Upcoming engagements include performances with Adrien Chevalier and Tatiana Eva Marie (New York) - and launching his new electronic fusion band - Chube.

Rhys Meirion
Artist
Rhys Meirion

Artist

Mae'r tenor o Gymro Rhys Meirion eisioes wedi profi llwyddiant rhyngwladol ym maes opera a recordio, a llwyddiant darlledu yng Nghymru. Ymhlith uchafbwyntiau ei yrfa, mae cyngerdd gala yn Neuadd Frenhinol Albert gyda Bryn Terfel, ei berfformiad cyntaf yng nghyngherddau Proms y BBC,  Cyngerdd Dathlu Desert Island Discs yn Royal Festival Hall Llundain, recordiad byw gan y BBC o 9fed Symffoni Beethoven dan arweiniad Richard Hickox, Requiem Verdi yn Neuadd Frenhinol Albert a Cyngerdd Penblwydd Karl Jenkins yn 70 oed yn Neuadd Carnegie Efrog Newydd. Darlledwyd ail gyfres ei raglen ‘Deuawdau Rhys Meirion’ yn 2017. Mae hefyd yn cyflwyno cyfres ‘Dewch am Dro’ ar Radio Cymru.

Elinor Bennett (Director, Wales International Harp Festival)
Elinor Bennett
Elinor Bennett (Director, Wales International Harp Festival)
Elinor Bennett

Astudiodd ELINOR BENNETT gydag Osian Ellis yn yr Academi Gerdd Frenhinol,  Llundain ar ôl  graddio yn y Gyfraith, a bu’n chwarae gyda phrif gerddorfeydd Prydain yn gynnar yn ei gyrfa.  Recordiodd 15 albwm yn amrywio o gerddoriaeth telyn yr 20fed ganrif, i gerddoriaeth traddodiadol Cymru.

Ysgrifennodd sawl cyfansoddwr gerddoriaeth i Elinor, a cyfarwyddodd astudiaethau telyn ym Mhrifysgol Bangor. Bu’n Athrawes Ymweliadol yn yr Academi Gerdd Frenhinol a Choleg y Guildhall, Llundain. Cafodd Gymrodoriaethau er Anrhydedd  gan Brifysgolion Aberystwyth, Caerdydd, Bangor, yr Academi Gerdd Frenhinol, Coleg Cerdd a Drama Cymru, a Doethuriaeth gan Brifysgol Cymru. Elinor yw Cyfarwyddwraig Artistig Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru a Gŵyl Ryngwladol y Delyn yng Ngwlad Thai.

Calan
Calan

Mae’r  band Calan  wedi llwyddo i ddenu cenhedlaeth newydd o gefnogwyr i gerddoriaeth draddodiadol Cymru gyda’u rhythmau dengar a’u perfformiadau egniol gyda  ffidl, telyn, accordion, gitâr a phibau, a chlocsiwr.

Siân James
Harpist
Siân James

Harpist

Siân yw un o gantorion cyfoes mwyaf blaenllaw Cymru ac un o'n prif aroleswyr ym myd cerddoriaeth traddodiadol. Mae’n delynores, yn bianydd o fri, ac yn gyfansoddwr a’i dawn fel perfformwraig yn amlwg mewn theatrau a gwyliau cerddorol ledled y byd. Mae hi wedi rhyddhau naw albwm - casgliadau eclectig o ganeuon gwreiddiol a thraddodiadol, yn cwmpasu cariad a chwerthin, colled a’r byd ysbrydol. Mae Siân yn enwog am ei gallu greddfol i gyfleu emosiwn yn ei chaneuon gyda didwylledd ac angerdd. Teithiodd yn ddiweddar i China a Vietnam, Patagonia, Canada ac Uzbekistan. Fe’I hurddwyd yn Gymrawd er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor am ei chyfraniad i ddiwylliant Cymru.

Geraint Lewis
Geraint Lewis

Ganed Geraint Lewis yng Nghaerdydd a'i addysgu yn Ysgolion Bryntaf a Rhydfelen, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Choleg Ioan Sant, Caergrawnt. Bu'n gweithio i Brifysgol Bangor a Chwmni Recordio Nimbus, yn Gyfarwyddwr Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru ac yn Gadeirydd Bwrdd Cerdd Cyngor Celfyddydau Cymru. Ymhlith dros gant o weithiau ym mhob ffurf fe gyfansoddodd 'Sir Gâr' ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr ac 'Afallon' i Gorws WNO ganu pan agorodd Y Frenhines Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999. Mae'n cyfrannu'n gyson i gylchgrawn Barn ac fe'i penodwyd yn Gyfarwyddwr Artistig Gŵyl Machen Isaf ym mis Ionawr eleni.

1 2 3 5

Cipolwg

Dathlu Cerddoriaeth Osian Ellis
1 Ebrill, 8:00yh, Galeri Caernarfon

Cyngerdd Corawl
2 Ebrill, 7:30yh, Eglwys y Santes Fair Caernarfon

Cyngerdd o Ganeuon
3 Ebrill, 7:30yh, Eglwys y Santes Fair

Noson Lawen
4 Ebrill, 8:00yh, Galeri Caernarfon

Cyngerdd Cerddoriaeth Siambr
5 Ebrill, 7:30yh, Galeri Caernarfon

Cyngerdd Gwerin
6 Ebrill, 7:30yh, Galeri Caernarfon

Talwrn y Pencerdd
7 Ebrill, 7:30yh, Galeri Caernarfon

> > Y Rhaglen Lawn < <

Canlyniadau

Dyma ganlyniadau cystadlaethau Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru 2018.

Cystadleuaeth y Pencerdd
1af: Evgeniia Marchenko (Rwsia)
2il: Veronika Lemishenko (Wcraen)
3ydd: Manon Browning (Cymru)

Cystadleuaeth Ieuenctid:
Enillwyr tair ysgoloriaeth £1500: Mared Emyr Pugh-Evans (Cymru), Anwen Mai Thomas (Cymru) & Evelien Vaneysendeyk (Gwlad Belg)

Cystadleuaeth Iau:
Enillwyr tair ysgoloriaeth £500: Silvia Capé (Yr Eidal), Dasha Rumiantseva (Rwsia), ac Audrey Zhang (UDA).

Cystadleuaeth Cerddoriaeth Byd:
1af: Joshua Doughty (Lloegr)
2il: Nora-Elisa Kahl & Patrick Huss (Yr Almaen)
3ydd: Calum Macleod (Yr Alban)

Cystadleuaeth y Ddeuawd
1af: Liliana Safikhanova & Anna Aleshina (Rwsia)
2il: Aaron Ma & Shimeng Sun (Tsieina)

Gwirfoddoli

Hoffi cerddoriaeth? Mwynhau gwirfoddoli a chyfarfod pobl o bob rhan o’r byd? Yna beth am fod yn ran o Ŵyl Delynau mwyaf y DU?!

Dysgu Mwy

Noddi Tant

Drwy noddi tant byddwch chi’n helpu i ddarparu ysgoloriaeth ar gyfer tri o delynorion ifanc a fydd yn eu helpu i dalu am gyfres o wersi telyn arbenigol.

Mae telyn deires yn cael ei harddangos yn Galeri Caernarfon, a phan dderbynnir rhodd gan gyfrannwr caredig, fe glymir label ar un o’r 90 o dannau gydag enw’r rhoddwr arno.

Dysgu Mwy

Beirniaid

Sioned Williams
Artist
Sioned Williams

Artist

Enillodd ymdriniaeth ddychmygus Sioned o’r delyn gydnabyddiaeth aruchel iddi fel perfformiwr rhyngwladol sydd â  dawn greadigol unigryw ac unigolyddol. Ym mis Ebrill 2018 bydd yn ymddeol fel Prif Delynores Cerddorfa Symffoni’r BBC ar ôl 28 mlynedd hynod lewyrchus yn gweithio gyda chyfansoddwyr ac arweinyddion mwyaf blaenllaw’r byd. Yn enwog am gomisiynu gweithiau newydd, rhoddodd Sioned gannoedd o berfformiadau cyntaf; ymddangosodd yn eang ar radio a theledu, ac enillodd ei recordiadau wobrau di-ri. Bu’r cyrsiau telyn integredig a drefnwyd gan Sioned yn arloesol, ac mae hi’n athrawes angerddol, yn ymchwilydd ac yn ysgolor; yr aelod cyntaf o Gymru ar Fwrdd Cyngres Delynau’r Byd, Llywydd Cymdeithas Telynau Prydain, Cymrawd Emeritus mewn Astudiaethau Telyn yng Ngholeg Trinity Laban, a Chymrawd Ymchwil Anrhydeddus yn yr Academi Gerdd yn Llundain.

Ann Jones
Ann Jones

Ganwyd Ann Jones yn Llanymawddwy ac fe’i hysbrydolwyd yn ifanc iawn gan y Dafydd Roberts, (y Telynor Dall) a Nansi Richards, - a chanddi hi y cafodd ei gwers gyntaf .  Aeth i  ysgol Gymraeg yn Llundain i ddysgu’r delyn gydag Anne Ross a  Gwendolen Mason. Yn ddiweddarach,  astudiodd  yn yr Academi Frenhinol yn Llundain dan Osian Ellis. Bu’n gweithio gyda Cherddorfa Gwlad yr Iâ cyn dychwelyd i Lundain fel cerddor llaw-rydd.  Yn 1968 derbyniodd wahoddiad i chwarae  gyda Cherddorfa Radio RTE yn Nulyn  a rhoddodd Ann ei thelyn ar y cwch yng Nghaergybi ac ymunodd  a’r gerddorfa.  Yna mae wedi bod ers hynny. Erbyn hyn mae wedi ymddeol ac yn mwynhau dysgu’r Gwyddelod sut i chwarae cerddoriaeth Cymraeg! Mae Ann yn falch iawn ei bod yn dod i ddathlu penblwydd ei hathro Osian!

Karen Vaughan
Karen Vaughan

Astudiodd Karen Vaughan gyda Maria Korchinska ar ôl graddio o'r Academi Gerdd Frenhinol. Chwaraeodd i Opera yr Alban a Cherddorfa Siambr yr Alban cyn dod yn Brif Delynores Cerddorfa Genedlaethol yr Alban. Ar ôl iddi ddychwelyd i Lundain fe'i penodwyd yn Gyd-bennaeth i Osian Ellis yng Ngherddorfa Symffoni Llundain, gan ymddeol yn 2015 ar ôl trideg mlynedd. Bu  Karen yn athrawes yn Ysgol Purcell ac yn Academi Cerdd a Drama Frenhinol yr Alban cyn ymgymryd â'i swydd bresennol fel Pennaeth y Delyn yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. Mae hi wedi rhoi dosbarthiadau meistr ledled y byd ac wedi hyfforddi cerddorfeydd ieuenctid yn y DU, Sbaen a Siapan. Fel Cyfarwyddwr Artistic Cyswllt i Gyngres Delynau’r Byd, mae'n edrych ymlaen at y gyngres gyntaf a fydd yng Nghaerdydd yn 2020.

Elinor Bennett (Director, Wales International Harp Festival)
Elinor Bennett
Elinor Bennett (Director, Wales International Harp Festival)
Elinor Bennett

Astudiodd ELINOR BENNETT gydag Osian Ellis yn yr Academi Gerdd Frenhinol,  Llundain ar ôl  graddio yn y Gyfraith, a bu’n chwarae gyda phrif gerddorfeydd Prydain yn gynnar yn ei gyrfa.  Recordiodd 15 albwm yn amrywio o gerddoriaeth telyn yr 20fed ganrif, i gerddoriaeth traddodiadol Cymru.

Ysgrifennodd sawl cyfansoddwr gerddoriaeth i Elinor, a cyfarwyddodd astudiaethau telyn ym Mhrifysgol Bangor. Bu’n Athrawes Ymweliadol yn yr Academi Gerdd Frenhinol a Choleg y Guildhall, Llundain. Cafodd Gymrodoriaethau er Anrhydedd  gan Brifysgolion Aberystwyth, Caerdydd, Bangor, yr Academi Gerdd Frenhinol, Coleg Cerdd a Drama Cymru, a Doethuriaeth gan Brifysgol Cymru. Elinor yw Cyfarwyddwraig Artistig Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru a Gŵyl Ryngwladol y Delyn yng Ngwlad Thai.

Denise Kelly
Denise Kelly

Mae Denise Kelly yn darlithio mewn astudiaethau Telyn yn y Conservatory Gerdd y DIT yn Nulyn. Graddiodd yng Ngholeg y Drindod a’r Conservatory Gerdd y DIT, Dulyn ac ymhlith ei hathrawon roedd Maria Korchinska, Sidonie Goossens (Coleg Guildhall, Llundain)  a Francette Bartholomée ( Conservatoire Frenhinol Brwsel). Bu Denise yn athrawes yn Ysgolion Cerdd Belfast a Cork, yn yr Academi Gerdd Frenhinol Dulyn a Cherddorfa Ieuenctid Iwerddon. Mae’n cyfansoddi, yn trefnu cerddoriaeth ac yn gweithio fel cerddor siambr a chyfeilydd.  Bu’n recordio gyda Cherddorfa Ulster, a dwy gerddorfa’r RTE yn Iwerddon fel prif delynores ac unawdydd.

Rhian Samuel
Rhian Samuel

Addysgwyd Rhian Samuel ym Mhrydain a'r Unol Daleithiau a chwblhaodd PhD ym Mhrifysgol Washington, St Louis. Dysgodd Theori a Chyfansoddi yn Conservatory Gerdd St Louis cyn dychwelyd i'r DU ym 1984 i ddysgu ym Mhrifysgol Reading, Prifysgol Dinas Llundain, a Choleg Magdalen Rhydychen. Mae ei gwaith mwyaf yn cynnwys Elegy-Symphony (1981, St Louis SO); Tirluniau / Landscapes (2000, BBC Proms, BBCNOW), a Chlytemnestra (comisiwn gan y BBC). Mae hi wedi ysgrifennu nifer o weithiau ar gyfer y delyn, a gomisiynwyd gan Elinor Bennett a’r Academi Gerdd Frenhinol, Llundain. Cyd-olygodd y ‘New Grove Dictionary of Women Composers’. Derbyniodd Fedal Glyndŵr yn 2004 ac anrhydedd. DMus. o Brifysgol Cymru yn 2016.

1 2 3