TOUR : Hands on Harp Strings

October – November 2022 

 

 

 

 

 

Hands on Harp Strings : A Tour of Concerts and Masterclasses throughout Wales to celebrate 50 years of harp teaching by Elinor Bennett.

Date Location Tutor
23.10.2022 Neuadd Mathias, Prifysgol Bangor University Angharad Wyn Jones
24.10.2022 Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog Catrin Morris Jones
25.10.2022 Ysgol Uwchradd Llangefni Elain Rhys Einir Wyn Hughes
26.10.2022 Canolfan Llanrwst Dafydd Huw Elin Angharad
29.10.2022 Capel Pont Cadfan Siân James
03.11.2022 Llyfrgell Genedlaethol Cymru Meinir Heulyn Eleri Turner
04.11.2022 Canolfan Soar, Merthyr Kathryn Rees-Peak
08.11.2022 Ysgol Gyfun Gŵyr Siân Wyn
09.11.2022 Ysgol Gyfun Bro Morganwg Eluned Henry
14.11.2022 Neuadd Bentref Llanuwchlyn Dylan Cernyw
15.11.2022 Capel Trefnant Bethan Girffiths
DyddiadTBC Crymych, Sir Benfro Claire Jones
DyddiadTBC Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Royal Welsh College of Music and Drama
Caryl Thomas
Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias (organisers of the Wales Harp Festival).

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Delynau Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!